Tartak

Oferta:

  • więźba dachowa
  • tarcica nie obrzynana
  • materiały na domy wg projektu, bale
  • płazy konstrukcyjne profilowane na domy z drewna
  • kantówka 4-stronnie strugana
  • listwy
  • deski
  • inne